2012-2013 Kış Dönemi’nde Danişment sınıfı için programa konulan 16 haftalık Osmanlı-Avusturya İlişkileri dersimin müfredatı:

1. Osmanlı Avusturya Münasebetlerinin Kökeni
2. Kanunî Dönemi’nde Avusturya ile İlişkiler-1
3. Kanunî Dönemi’nde Avusturya ile İlişkiler-2
4. Orta Avrupa’da Savaş 1593-1606 ve Büyük Bunalım
5. 1663-64 Osmanlı-Avusturya Savaşı ve II. Kuşatma Öncesi Durum
6. II. Viyana Kuşatması ve Felaket Seneleri; 1683-99
7. Ahmet Ağa’nın Viyana Kuşatması Günlüğü
8. Temeşvarlı Osman Ağa ve Esirlik Hayatı
9. Karlofça Antlaşması
10. Prinz Eugen ve Osmanlı
11. 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı
12. Mustafa Hattî Efendi’nin Viyana Sefaretnamesi (1748)
13. Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati (Viyana kısmı)
14. 1878’de Avusturya ve Osmanlı
15. Birinci Dünya Savaşı’nda Avusturya ve Osmanlı
16. Cumhuriyet Dönemi’nde Avusturya ve Türkiye İlişkileri

Dersin kaynakçası:

– Devlet-i Aliyye, Halil İNALCIK (s. 149-197)
– Osmanlı Dünyası ve Avrupa, Daniel GOFFMAN
– Felâket Seneleri (1683-1699), Ahmet Refik ALTINAY
– Kapıdaki Düşman -Habsburglar ile Osmanlıların Avrupa Mücadelesi-, Andrew WHEATCROFT
– Kanuni ve Şarlken, James RESTON JR.
– Temeşvarlı Osman Ağa -Bir Osmanlı Türk Sipahisi ve Esirlik Hayatı-, Harun TOLASA
– Mustafa Hattî Efendi Viyana Sefaretnamesi, Ali İbrahim SAVAŞ
– Abdülaziz’in Avrupa Seyahati -Paris, Londra, Viyana-, Nihat KARAER
– Ahmet Ağa’nın Viyana Kuşatması Günlüğü, Richard F. KREUTEL/Esat Nermi ERENDOR
– Die Türken vor Wien, Europa und die Entscheidung an der Donau 1683, WIEN KULTUR (Derleme)
– Wien -Historische Spaziergänge, Franz HERRE
– Ostarrichislam -Fragmente achthundertjähriger gemeinsamer Geschichte, Amena SHAKIR/Gernot Galib STANFEL/Martin M. WEINBERGER
– Avusturya’da Türk Anıları/Erinnerungen an die Türken in Österreich, TC Viyana Büyükelçiliği
– A Concise History of Austria, Steven BELLER
– Avrupa Tarihi, Norman DAVIES