Osmanlı’dan Bugüne Yurt Dışı Eğitim Meselemiz

Yurt dışında tahsil, tarihî tecrübemiz cihetinden bakıldığında modernleşme sürecimizin aslî unsurlarından biri olarak kabul edilir. Günümüzde ise uluslararası sistemin belirli sebeplere binaen çeşitli kurumsal organizasyonlarla desteklediği, ekonomik, siyasî ve kültürel açıdan çok katmanlı bir öğrenci hareketliliği söz konusu. Türkiye olarak bizim de hâlâ bir parçası olmayı sürdürdüğümüz yurt dışında eğitim hikâyemizin geçmişten bugüne hangi ölçüde…

BIRAK TÜRKLER GAZÂ ETSİN; SEN, EY MESUT İRAN, KÂFİRLE UZLAŞ! * -Tarih Boyunca İran’ın Türklere Karşı Batı’yla İttifakı-

“Türklerle İranlılar arasında ne kadar büyük bir din farkı olduğunu göstermek için şimdi size Sadrazam Rüstem Paşa ile bir diğer sohbetimizi nakletmek isterim. Bir defasında bana İspanya ve Fransa kralları arasındaki savaşın hâlâ devam edip etmediğini sordu. Kendisine devam ediyor dediğim zaman “Aralarında dini bağlar olmasına rağmen birbirleriyle savaşmaya ne hakları var?” diye sordu. “Siz…

Osmanlı-Avusturya İlişkileri

Wonder Medeniyet Akademisi Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları projesi kapsamında düzenlenecek ‘Osmanlı-Avusturya İlişkileri ve Avusturya Tarihi’ başlıklı 9 haftalık ders programı için tıklayınız: Osmanlı-Avusturya İlişkileri

Batı Toplumu, Aydınlanma ve Yahudiler -Viyana Örneği-

Aydınlanma Çağı, Avrupa’nın her coğrafyasında ve toplumsal katmanlarında birbirinden farklı sonuçlar doğurmuştur. Bugünün dünyasından geriye dönüp baktığımızda, sebep ve sonuçları itibariyle özellikle Yahudi aydınlanmasının kendine özgü bir karakteri olduğunu görürüz. Yahudilerin Batı toplumu içindeki gelişimleri ve Batı toplumunun yüksek kültürünün taşıyıcısı durumuna gelmelerinin gerçekten de incelenmeye değer birçok yönü var. Bu süreci bir örneklem ile…

Hâtırâtlar Işığında Siyasî Tarih -eleştirel bir yaklaşım-

Hâtırât terimi aslen edebî bir tür olarak algılanır. Ancak onun yazılı en eski metinler arasında müstesna bir yeri olduğunu bilirsek, terimsel karşılığını bulmasının; yani edebî bir tür şeklinde tezahürünün daha dünün meselesi olduğunu da tahmin etmek zor olmaz. Yani hâtırât, esasında dışa dönük yüzüyle tarihe kaynaklık etmesi neticesinde değerini bulur. Zaten hâtırâtların içinde bir sınıflandırma…

Endülüs’ün Tarihsel Dinamikleri

Mâlum olduğu üzere Osmanlı’nın küçük bir beylik iken nasıl oldu da kısa sürede bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılarak hem siyasî hem sosyal bakımdan oturmuş bir yapı haline geldiğine dair özellikle son yüzyılda artan sayıda yorumlar ortaya konmakta. Paul Wittek ile başlayıp, Fuad Köprülü, Halil İnalcık, Cemal Kafadar ve Heath Lowry ile devam eden bu…